logo2
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
Јаворот можеме да го најдеме во различни географски подрачја и е познат по својата долговечност. Има примери на дрвја стари и до 400 години. Самото дрво е со кремаста боја со светло кафеави шари.

Димензија

дебелина               должина               ширина
14-15, 22 mm          400-900 mm            80-90 mm