logo2
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
И покрај повремените трендови, класичните паркети се покажаа како најдолговечни. Присутноста на дрвото како производ кој ни го дарува природата му дава специфична смисла на начинот на живеење.

Обложените дрвени делови во простор каде секојдневно престојуваме и работиме се честа појава, па затоа класичните паркети го  задржуваат нашето внимание низ годините и понатаму остануваат најмногу вреднувани.